Gitaarles

Facebook

Voorwaarden

 

Cursisten die gitaarles volgen, dienen zich ook aan enkele regels/voorwaarden te houden.

Hieronder is een opsomming van deze regels/voorwaarden te lezen.

Indien de cursist intekent voor de cursus, verklaart deze tevens hiermee akkoord te gaan.

 

1.  Vanaf de datum van definitieve inschrijving volgt een periode

     van 10 lessen van ½  uur aaneensluitend,

     met uitzondering van de vakanties.

     Daarna wordt deze steeds verlengd met een 10-lessen periode.

     Opzeggen dient SCHRIFTELIJK,

     2 lessen voor het einde van de periode, te gebeuren.

 

2.   De gitaarlessen zijn wekelijks, met uitzondering van de schoolvakanties.

 

3.   De vakanties zijn zoveel mogelijk gelijk aan die van

      de andere onderwijsinstellingen in Venlo e.o.

 

4.   De lesduur bedraagt 30 minuten per week

 

5.   De lesgeldplichtige ontvangt een nota

     op de 1e  gitaarles van de 10-lessen periode.

     Deze nota moet binnen acht (8) dagen na (Verzend)datum worden voldaan.

     Betaling kan uitsluitend via bank/giro.

 

6.  Indien er aan betaling schriftelijk herinnerd moet worden,

     zullen de administratiekosten à € 2,50 in rekening worden gebracht.  

 

7.   Bij wanbetaling zullen de kosten van inning

     door het incassobureau in rekening worden gebracht.

     

8.   Beëindiging van de lessen kan uitsluitend schriftelijk en twéé lessen

     voor het aflopen van de 10-lessen periode gebeuren.

 

9.   Zonder schriftelijke opzegging van de cursus wordt het contract stilzwijgend

     verlengd met de duur van een 10-lessen periode.

 

10.  Indien een cursist binnen een 10-lessen periode wil stoppen,

      zal deze de héle periode moeten voldoen.

      Met uitzondering van gegronde redenen zoals langdurige ziekte, emigratie etc.,

      een en ander uitsluitend ter beoordeling van “Pieter Bartels”.

      In dergelijke gevallen zal de docent(e) het lesgeld

      van de niet genoten lessen terug storten.

 

11.  Bij ziekte of afwezigheid  van  “Pieter Bartels”  worden er géén leskosten

      in rekening gebracht.

      Deze les(sen) zal/zullen naar 1 week later (mits vakantie) worden verschoven.

 

12.  Bij ziekte of afwezigheid van de leerling

      worden er géén lessen ingehaald of vergoed.

 

 13. "Pieter Bartels" is niet aansprakelijk voor zoek

       geraakte boeken, capo's jassen e.d. 

       zo ook niet voor eigen toegebrachte schade aan gitaren e.d.

 

14.  Voor het actuele lestarief, neem contact op via de mail of telefoon.

Foto's

14.jpg10.jpg00.jpg13.jpg06.JPG15.jpg09.jpg17.jpg16.jpgjoomla_black.gif21.jpg08.JPG01.jpg04.jpg19.JPGjoomla_green.gif0000.JPG12.jpgpowered_by.png05.jpgjoomla_logo_black.jpg03.jpg18.jpg22.jpg000.jpg07.JPG24.jpg02.jpg

Teller

Vandaag
Totaal
8
1596074